OZP - DEFINICE DLE ZÁKONA

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Níže najdete definici dle zákona o zaměstnanosti. Pro lepší pochopení je definice doplněna komentářem.

 

Za osoby se zdravotním postižením se pro tento účel považují:

 

  • Osoby invalidní ve třetím stupni ( Existují tři stupně dle závažnosti postižení)
  • Osoby postižené v prvním nebo druhém stupni
  • Osoby zdravotně znevýhodněné (zatím platí na základě rozhodnutí Úřadu práce do 1.1. 2015) Za osobu zdravotně znevýhodněnou je považována osoba, která má zdravotní omezení, ale nebyl jí přiznán invalidní důchod. Tato osoba musí mít písemné rozhodnutí - potvrzení od Úřadu práce, že je osobu zdravotně znevýhodněnou.
  • Osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní v žádném stupni, a to po dobu 12 měsíců ode dne posouzení. (Dle mého názoru je touto formulací myšleno, že pokud byl z nějakého důvodu odebrán invalidní důchod, tak ještě 12 měsíců po té si může zaměstnavatel tuto osobu uplatnit jako zaměstnávání handicapovaného. Nicméně jsem se v praxi s touto situací ještě nesetkal a nejsem si zcela jist, zda Úřady práce interpretují tento bod stejným způsobem. Pokud se do takové situace dostanete, raději přímo konzultujte s příslušným úřadem práce.  

 

Ve své praxi se setkáváme s tím, že někteří zjevně handicapovaní lidé nežádají o invalidní důchod, protože se cítí být dostatečně schopní a nechtějí participovat na sociálních dávkách od státu. Toto rozhodnutí je lidsky obdivuhodné, ale bohužel z pohledu zákona nelze uplatnit zaměstnávání těchto lidí jako plnění povinnosti zaměstnávat handicapované.

 

Jaké dokumenty Vám musí OZP zaměstnanec doložit?

  • Rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu (zaměstnanec dokládá jednorázově při přijetí)
  • Doklad o trvání invalidního důchodu ( potvrzení ČSSZ o aktuálním pobírání nebo výpis z účtu zaměstnance nebo ústřižek složenky - zaměstnanec dokládá při přijetí a následně každý rok)
  • Pokud se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou viz výše, tak dokládá rozhodnutí z Úřadu práce. ( zatím platí do 1.1.2015)

 

 

Copyright © 2018 prilezitosti.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.