JAK SI VYPOČÍTAT VÝPLATU

Jak si vypočítat výplatu - Výpočet daně z příjmu

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Výpočet daně z příjmu

Každý zaměstnanec má právo u jednoho zaměstnavatele (v jednom měsíci) na slevu na dani. Podmínkou pro uplatnění slevy je podepsání prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (růžové prohlášení). Pokud zaměstnanec v jednom měsíci pracuje pro více zaměstnavatelů, může si slevu uplatnit pouze u jednoho z nich!

Výše slev

• Základní výše slevy na poplatníka činí 2.070 Kč/měsíc

• Student + 335 Kč/měsíc

• Invalida 1. a 2. stupně  + 210 Kč/měsíc

• Invalida 3. stupně  + 420 Kč/měsíc

• Sleva na dítě  + 1. dítě 1.117 Kč  nebo 2. dítě 1.417 Kč nebo 3 a více dětí  1.717 Kč/měsíc

 

Jak vypočítat daň z příjmu u poplatníka – hrubá mzda 15.500 Kč 

(podepsal RP prohlášení, neuplatňuje slevu na dítě)

• Hrubá mzda + 34% (odvody zaměstnavatele) = superhrubá mzda.

• Superhrubá mzda zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru se nazývá vyměřovací základ.

• Výše daně je 15% z vyměřovacího základu.

• Sleva na poplatníka činí 2.070,- Kč/měsíc 

Příklad:

Hrubá mzda 15.500

Superhrubá mzda: 15.500 * 1,34 = 20.770

Vyměřovací základ 20.800

Daň 15% z 20.800 = 3.120

Sleva na poplatníka je 2.070

Srážka daně po slevě je 3.120 – 2.070 = 1.050

 

Jak vypočítat daň z příjmu při uplatnění slevy na dítě 

(zaměstnanec podepsal RP a uplatňuje slevu na jedno dítě)

Hrubá mzda 15.500

Superhrubá mzda: 15.500 * 1,34 = 20.770

Vyměřovací základ 20.800

Daň 15% z 20.800 = 3.120

Sleva na poplatníka je 2.070

Sleva na dítě: 1.117

Srážka daně po slevě je 3.120 – 2.070 – 1.117  =  -67

Pokud při uplatnění dítěte vyjde záporné číslo, tzv. daňový bonus, tato částka bude přičtena k čisté mzdě.

Pozor!!! Toto platí pouze u slevy na děti, pokud záporné číslo vyjde například už po slevě na poplatníka nebo při invaliditě, tak se k čisté mzdě přičte daňový bonus maximálně do výše slevy na dítě! 

Příklad: (poplatník podepsal RP, uplatňuje slevu na 1 dítě)

Hrubá mzda: 9.900

Superhrubá mzda: 13.266

Vyměřovací základ: 13.300

Daň: 1.995

1.995 – 2.070 – 1.117 = -1.192

K hrubé mzdě bude přičtena pouze částka do výše slevy na dítě, to znamená 1.117 Kč.

Měsíční daňový bonus lze vyplatit pokud:

• Měsíční mzda dosahuje alespoň poloviny minimální mzdy (4.950 Kč)

• Výše daňového bonusu činí alespoň 50 Kč

• Maximálně však 5.025 Kč/měsíc

Při ročním zúčtování daní či daňovém přiznání může poplatník daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč/rok.

Copyright © 2018 prilezitosti.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.