JAK SI VYPOČÍTAT VÝPLATU

Jak si vypočítat výplatu - osoby, které nejsou pojištěnci státu

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Osoby, které nejsou pojištěncem státu

 

Minimální výše zdravotního pojištění

Opět se skládá z toho, co je zaměstnanci strháváno z hrubé mzdy a z odvodu, který platí za zaměstnance zaměstnavatel.

 

Kolik se odvádí

• 4,5% z hrubé mzdy platí zaměstnanec

• 9% vypočítaných z hrubé mzdy odvádí zaměstnavatel

Pokud pracovník pracuje například na zkrácený úvazek, nemá již jiné zaměstnání a jeho mzda tak celkově nedosahuje ani minimální mzdy, přesto je zaměstnavatel povinen provést srážku minimálně ve výši minimální mzdy.

Celková minimální výše zdravotního pojištění činí 13,5% z minimální mzdy.

To znamená 13,5% z 9.900 Kč(min. mzda) = 1.337 Kč/měs.

 

Příklady výpočtu z pohledu čisté mzdy zaměstnance:

 

a) Pojištěnec státu

Zaměstnanec je student a jeho hrubá mzda činí 5.000 Kč 

4,5% z 5.000 Kč = 225 Kč

 

b) Zaměstnanec není pojištěnec státu a nemá jiného zaměstnavatele.

Hrubá mzda zaměstnance činí 5.000 Kč

4,5% z 5.000 Kč = 225 Kč

9% z 5.000 Kč = 450 Kč (platí zaměstnavatel)

Celkem 675 Kč

Dopočet do minima:

1.337 - 675 = 662  (Tato částka bude stržena zaměstnavatelem z čisté mzdy zaměstnance a odvedena zdravotní pojišťovně.)

 

Co pojišťovna z tohoto pojištění platí?

• Zdravotní péči (ošetření) u lékaře či v nemocnici 

• Léky

• Lázeňský pobyt předepsaný lékařem

• Zdravotní a kompenzační pomůcky

Copyright © 2018 prilezitosti.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.