JAK SI VYPOČÍTAT VÝPLATU

Jak si vypočítat výplatu - Základní pojmy

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Vymezení základních pojmů

Sociální pojištění 

• Odvádí se z HPP, DPČ od výše mzdy 2.500 a u DPP pokud mzda přesáhne částku 10.000 Kč, tak se odvádí z celé mzdy. 

• Vypočítává se ze skutečné výše mzdy a není stanovena žádná minimální částka za měsíc či rok. Maximální vyměřovací

        základ pro placení pojistného je pro rok 2016 stanoven na 1.296.288 Kč.

 

Výše odvodu sociálního pojištění

• 6,5%  odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy.

• 25% odvádí zaměstnavatel z hrubé mzdy zaměstnance.

 

Co stát z tohoto pojištění vyplácí

• Neschopenky od 15. dne nemoci (do 14. dne platí zaměstnavatel)

• Podporu v nezaměstnanosti

• Peněžitá podpora v mateřství (je vyplácena po dobu 28 týdnů od nástupu na PPM)

• Důchody

 

Zdravotní pojištění

• Odvádí se z HPP, DPČ od výše mzdy 2.500 a u DPP pokud mzda přesáhne částku 10.000,- Kč, tak se odvádí z celé

        mzdy. 

• Platba zdravotního pojištění je povinná pro každého a je stanovena minimální výše odvodu, která se odvíjí od výše

        minimální mzdy. 

 

Za koho platí zdravotní pojištění stát

• Za děti a studenty

• Důchodce

• Rodiče na PPM či RD

• Za osoby vedené na ÚP atd.

 

Ve výše uvedených případech, pokud tito lidé jdou pracovat, odvádí zdravotní pojištění jen ze skutečné hrubé mzdy, kterou si vydělali – nedopočítává se do zdr. minima.

Pokud se u člověka změní status a stane se pojištěncem stát či jím být přestane, má ze zákona povinnost tuto změnu nahlásit zaměstnavateli do 8 dnů! Pokud tak neučiní a zaměstnavateli by bylo naúčtováno penále z chybně provedeného odvodu, má zaměstnavatel právo toto penále strhnout zaměstnanci ze mzdy. 

Copyright © 2018 prilezitosti.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.