SDÍLENÉ SLUŽBY

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Každá společnost nad 25 zaměstnanců bez ohledu na svoji konečnou velikost musí realizovat celou řadu personálních činností, které lze rozdělit do čtyř kategorií podle důvodu pro která jsou vykonávány.

1. Činnosti, které vyžaduje zákon a jsou povinné

2. Činnosti, které provádíme pro to, abychom zajistili kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu pro realizaci našeho podnikatelského záměru.

3. Činnosti, které nám pomáhají řídit a kontrolovat výkonnost a kvalitu práce, kterou odvádí naši zaměstnanci nebo podřízení kolegové.

4. Činnosti, které jsou spojeny s nadhodnoto, kterou vytváří Vaše společnost a je součástí vašich služeb nebo výroby. Sem patří zejména sdílené hodnoty a postupy, které jsou součástí firemní kultury.

 

Výše uvedené činnosti kladou rozdílné požadavky na odbornost zaměstnanců, kteří tyto činnosti zabezpečují. Pokud by firma měla mít na každou oblast specialistu, tak personální náklady spojené s řešením těchto činností přesáhnou hodnotu jejich reálného přínosu pro společnost. V praxi se stává, že firmy na některé tyto činnosti rezignují, z části je řeší outsourcingem nebo je přidělí zaměstnancům, kteří primárně vykonávají jinou činnost. 

Systém sdílených služeb, který Vám předkládáme je velmi efektivním řešením, které nabízí veškeré funkcionality ve specializovaného personálního oddělení a zároveň je ekonomicky velice příznivý jak pro střední tak i malé společnosti. 

Tento systém služeb zvyšuje konkurenceschopnost středních a malých firem a vyrovnává jejich potenciál se společnostmi, které jsou investičně napojené na mateřské společnosti.  

Copyright © 2018 prilezitosti.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.